Een stukje aeronomiegeschiedenis

1912 VictorHessWe hebben een hele weg afgelegd, sinds Viktor Hess een elektroscoop meenam op een ballonvlucht om te zien of radioactiviteit afnam met de hoogte. Hij was de aeronomische pionier die door velen zou gevolgd worden.

1980 HA balloonAl gauw werden onbemande raketten en grote, fragiele ballonnen gelanceerd, met wetenschappelijke instrumenten aan boord tot in de tot dan toe onbereikbare zones van de aardatmosfeer.

De lancering van de Russische Spoetnik I in 1957 baande de weg naar nog grotere hoogtes en in 1958 lanceerden de Verenigde Staten de Explorer 4 satelliet in een baan om de Aarde. Het was de eerste satelliet die geladen deeltjes in de aardse stralingsgordels gemeten heeft.

Vandaag de dag gebruiken aeronomie-wetenschappers een brede waaier van instrumenten, van grondstations tot specifieke instrumenten die op het platform van het International Space Station gemonteerd worden.

 

 

Klik op de ballonnen in de tijdlijn om de geschiedenis van aeronomie te verkennen.

 
 • Ruimte-revolutie: nieuwe observatietechnieken

  In 1957 gebeurt er iets dat bepalend is voor de ruimtewetenschap: Rusland lanceert de eerste kunstmatige satelliet...
1957
 • Eerste stappen richting ruimtefysica

  Interactie tussen de Zon en de Aardse atmosfeer, van idee tot ontdekking...
1958
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Ballonvluchten voor metingen van UV-straling

  In situ metingen van ultraviolette zonnestraling voor het bestuderen van ozon in de stratosfeer... 
 • Belang ondersteunende diensten

  Voor wetenschappelijke activiteiten op het BIRA is technische ondersteuning door ingenieurs en informatici onontbeerlijk...
1969
 
 
 • Ballonvluchten met massaspectrometers

  Betere kennis over de stratosferische natuurlijke ion-chemie dankzij 25 jaar ballonwaarnemingen...
1972
 • Ballonvluchten met infrarood-instrumenten

  Stratosferische supersonische transportvliegtuigen toegelaten dankzij buitengewone nieuwe ballonspectrometer...
1973
 
 • Oprichting Europese ruimtevaart-organisatie (ESA)

  In 1975 werd in Europa een onafhankelijke ruimtevaartorganisatie opgericht...
1975
 
 
 
 
 • Ballonvluchten voor aerosolmetingen

  Verrassende resultaten bij het observeren van vulkaanuitbarstingen zoals Mount St. Helens, Loki, Tambora and Krakatau...
1980
 • Geschiedenis ozonproblematiek

  De impact van de mens op de atmosfeer is niet verwaarloosbaar, een stukje geschiedenis over de ozonlaag...
1981
 
 • Eerste ruimte-experimenten SPACELAB

  Experimenten uitvoeren in en vanop het ruimteveer in een baan om de Aarde...
1983
 
 
 
 
 
 
 • Wisselwerking tussen Zonnewind en Magnetosfeer

  Ruimtefysica – of hoe de relaties tussen de Aarde en de Zon onze planeet beïnvloeden...
 • Zonnewind & Ulysses

  Het Ulysses-ruimtetuig verkende het interplanetaire medium boven de poolgebieden van de Zon...
1990
 • Netwerken voor atmosferische samenstelling

  Onderzoekstations voor observatie van de fysische-chemische toestand van stratosfeer en troposfeer via telemetrie...
 • Pinatubo, een belangrijke vulkaanuitbarsting

  Eén van de meest spectaculaire vulkanische gebeurtenissen van de 20ste eeuw...
1991
 • ATLAS -1 missie van Dirk Frimout

  Dirk Frimout, de eerste Belgische astronaut, werkte aan boord van de Amerikaanse Space Shuttle...
 • EURECA, de European Retrievable Carrier

  Eén van de grootste ESA-ruimtetuigen met in totaal 16 actieve experimenten aan boord...
1992
 • Publieke dienstverlening

  Onderzoek omzetten in toepassingen ten gunste van overheid, industrie, wetenschappers en burgers...
1993
 
 
 
 
 • Een blik op het internationaal ruimtestation

  Coördinatie van operaties (controle op afstand) van ruimteexperimenten...
1998
 
 • Cluster ruimtetuigen

  Verkenning van de magnetosfeer met behulp van meerdere satellieten...
2000
 
 
 • Atmospheric Chemistry Experiment (ACE)

  Voor het meten van chemische stoffen die in wisselwerking staan met de ozonlaag en met klimaatverandering...
 • Mars Express

  De betrokkenheid van België in Europa's eerste missie naar de Rode Planeet, leert ons meer over zijn ijswolken, aerosolen,...
2003
 • Massaspectrometrie aan boord van Rosetta

  Meting van de gassen die uit een komeet ontsnappen met behulp van een hoge resolutie massaspectrometer...
 • Netwerk voor het waarnemen van CO2

  Spectrometers die vanop de grond ruimtemetingen van broeikasgassen valideren...
2004
 • Atmospheric Limb Tracker ALTIUS

  Een Belgisch ruimte-instrument voor de afstandswaarneming van ozon en andere belangrijke spoorgassen...
 • Verkenning van de Venusatmosfeer met Venus Express

  Eén van de betrouwbaardere instrumenten voor onderoek naar een warme en droge planeet...
2005
 
 • Invloed van planten op luchtkwaliteit

  Bossen, gewassen en weilanden hebben een grote impact op luchtkwaliteit en gezondheid...
 • UV-metingen vanaf de grond

  De afbraak van stratosferische ozon maakt het meten van UV-straling op het aardoppervlak noodzakelijk...
2007
 • Phoenix Mars lander

  Een cruciale ontdekking bij het ontwikkelen van atmosfeermodellen: sneeuw op Mars...
 • SOLAR SOLSPEC instrument

  Vijf ruimtemissies in 30 jaar voor het meten van zonnestraling boven de atmosfeer...
2008
 
 • Belgisch netwerk van radio-ontvangststations voor de studie van meteoren (BRAMS)

  Het gebruik van radiogolven voor de detectie van meteoren in de atmosfeer...
2010
 
 
 • Ruimteweer

  De impact van de zonneactiviteit op onze Aardse omgeving. Gevolgen ervan voor mens en technologie...
 • Stralingsgordels

  Energetische deeltjes zitten vast in een ringvormige populatie, beter gekend als de Van Allen stralingsgordels...
2013
 
 
 • ExoMars Trace Gas Orbiter

  Dankzij zijn succesvolle deelname aan de Venus Express missie, werd BIRA voor deze uitdagende planetaire missie geselecteerd...
 • Picosatelliet PICASSO

  "Cubesats" zullen de mogelijkheden van geminiaturiseerde ruimtetechnologie voor teledetectie en in-situ-waarnemingen aantonen...
2016
<
>